שאלון – מה צופן העתיד?

לאחר מילוי השאלון ישלח אבחון קצר לכתובת המייל.

שם:

טלפון:

כתובת מייל:

מהו טווח הגילאים שלך?

מהו הסטטוס שלך?

האם יש לך ילדים

מתי בפעם האחרונה נעשה אבחון להתאמה של אובדן כושר עבודה עם ההכנסה?

האם אתם מנצלים את כל החזרי המס המגיעים לכם?

יכול להיות שיש לך כספים אבודים שמגיעים לך?

מהו הסכום שכבר חסכת לקראת גיל הפרישה?

האם בחצי השנה האחרונה נעשתה בדיקה לאימות של ההוצאות מול ההכנסות?

האם החלפתם את מקום העבודה בשנתיים האחרונות?

האם מתוכננים אירועים גדולים בחיים (חתונה, שמחה אחרת, נסיעה לחו"ל, קניית דירה וכדומה)?

מהו האירוע המתוכנן?

איך אתם מממנים הוצאה גדולה?

מה צופן לך העתיד? לחצו כאן לאבחון אישי