קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר פנסיוני, המיועד לשכירים ולעצמאים, שמטרתו צבירת כספית לגיל הפרישה. קופת גמל מבוססת על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית, ומאפשרת לחוסך לקבל את הכספים שחסך בעת הפרישה מהעבודה בדמות קיצבה חודשית או במקרים מסוימים גם כהון חד פעמי, בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. הגוף המנהל את קופת הגמל גובה דמי ניהול ובעזרתם מנסה להשיג תשואות מיטביות עבור החוסך.

יתרונות וחסרונות של קופת גמל

money-621349_1280אחד היתרונות המובהקים של קופת גמל הוא בכך שהחוסך רשאי לבחור מסלול השקעה בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. אפשר לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל לחברה מנהלת אחרת בכל עת שתבחרו, ומבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם. הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורים וכן הכללים בגינם יכולים החוסכים למשוך את כספיהם מהקופה מעוגנים בחוק. בנוסף, קופות גמל מעניקות הטבות מס לחוסכים ופטור ממס רווחי-הון עד תקרה, בדומה לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים. אולם, החסרון הוא שקופת גמל מנוהלת על ידי תקנון ולא מדובר בחוזה אישי, לכן הגוף המנהל רשאי לשנות את דמי הניהול, גם אם לרעת הלקוח. בנוסף, אין מקדמי קצבה מובטחים, ואין כיסוי כגון אבדן כושר עבודה או במקרה פטירה.

מהו "תיקון 3" ?
עד שנת 2004 קופת גמל נועדה לתקופה של 15 שנה. המפקידים נהנו מהטבות מס, ואת הסכום שנצבר בהן היה ניתן למשוך כסכום חד-פעמי גבוה. החל מ-2008 נכנס לתוקף "תיקון 3" המאפשר את פדיון הכספים רק מגיל הפרישה ורק כקצבה חודשית, למעט מספר מקרים חריגים המאפשרים משיכה הונית חד פעמית מהקופה. בנוסף, תיקון 3 מחייב הפרשה פנסיונית הכוללת כיסוי ביטוחי לעובדים, מה שהוביל לירידה חדה בהפרשות החודשיות לקופות הגמל על ידי מעסיקים, משום שאין בהן כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה ו/או פטירה.

מסלולי קופות גמל
החל משנת 2008 ניתן להפקיד כספית בקופת גמל בשני מסלולים:
1) קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה אשר ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.
2) קופת גמל משלמת לקצבה – קופה המאפשרת משיכה ישירה של החיסכון שהצטבר כקצבה חודשית, בהתאם לתקנון שלה. סכום הקיצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית/חוסך, במסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.

הצטרפות לקופת גמל מחייבת הליך של ביאור צרכי הלקוח וירידה לפרטי פרטים. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בקופות הגמל, לפיכך, טרם ביצוע פעולה יש להתייעץ עם סוכן ביטוח מקצועי אשר יכול למנוע נזק כספי גדול ועוגמת נפש, ואשר ידריך ויכוון אתכם להשקעה המשתלמת ביותר עבורכם.

אם אתם רוצים הווה רגוע ועתיד מחייך, צרו קשר לפגישת היכרות ללא התחייבות.

מה צופן לך העתיד? לחצו כאן לאבחון אישי